Elektroinštalácie

Srdce celého domu.

Elektroinštalácia je srdcom celého domu. Tvoria ju nekonečné zväzky káblov v stenách, cez ktoré sú napájané elektrické spotrebiče a zásuvky. V klasickom „neinteligentnom“ dome tvoria elektroinštaláciu len vedenia k svetlám, zásuvkám a vypínačom. Elektroinštalácia v inteligentnej domácnosti však musí byť o niečo komplexnejšia, aby mohla zabezpečiť bezproblémové fungovanie automatizovaných riešení a smart systémov.

Kedy využiť klasickú elektroinštaláciu?

Klasickú elektroinštaláciu sa oplatí využiť prakticky len vtedy, pokiaľ chcete mať jednoduchý dom bez moderných technológií. Akonáhle sa však neskôr rozhodnete využiť niektoré z moderných systémov, ich zapojenie môže byť v dôsledku klasickej elektroinštalácie problematické.

Kedy využiť inteligentnú elektroinštaláciu?

Inteligentná elektroinštalácia sa oplatí osadiť v prípade, že plánujete vo svojej domácnosti využívať inteligentné systémy, či už nezávisle nastaviteľné vykurovanie pre jednotlivé miestnosti, na diaľku ovládané svetlá, tieniacu techniku, alebo pokročilé zabezpečovacie systémy. Inteligentná elektroinštalácia umožňuje všetky tieto zariadenia jednoducho pripájať do siete a umožniť ich perfektné fungovanie.

Pokiaľ túžite po inteligentnom dome, inteligentnej elektroinštalácii sa nevyhnete. Tá je totiž základom pre montáž elektricky ovládanej tieniacej techniky, automatického zavlažovacieho systému, či inteligentného vykurovania a zabezpečovacieho systému. Vďaka inteligentnej elektroinštalácii a smart systémom ušetríte peniaze, zásadne zvýšite svoj komfort a v neposlednom rade posilníte aj bezpečnosť vášho bývania.

Ako už napovedá jej názov, klasická elektroinštalácia je tvorená štandardnými vedeniami, ktoré sú pomerne jednoduché. Výstupy klasickej elektroinštalácie sú v podobe svietidiel, vypínačov a zásuviek.