Inžinierske siete na kľúč

Inžinierske siete na kľúč

Zavedenie inžinierskych sietí (pitnej vody, kanalizácie, elektriny, plynu a telekomunikačných sietí) na pozemok je základným predpokladom na úspešnú realizáciu stavby nehnuteľnosti. Ak váš pozemok zatiaľ nemá privedené inžinierske siete, postaráme sa o analýzu možností ich prívodu a následnú realizáciu. Zavedenie inžinierskych sietí, respektíve, ich premiestnenie na iné miesto v rámci pozemku, často vyžaduje terénne úpravy. Predovšetkým výkopové práce, spevňovanie terénu a odvoz materiálu. Všetky činnosti spojené so zavádzaním inžinierskych sietí u nás získate v jednom komplexnom riešení na kľúč.

Elektrická prípojka

Bez elektrickej prípojky sa nezaobíde žiadna novostavba. Elektrické káble sú vedené pod zemou, v hĺbke až 80 cm. V rámci realizácie elektrickej prípojky vyhľadáme najbližší bod energetickej sústavy, z ktorého privedieme vodičeaž na váš pozemok. Zabezpečíme potrebnú dokumentáciu, výkopové a terénne práce.

Plynová prípojka

Ak sa váš pozemok nachádza v blízkosti podzemných plynových rozvodov, môžete sa ku nim pripojiť. Postaráme sa o profesionálnu realizáciu prípojky v súlade so všetkými aktuálnymi normami.

Pitná voda a kanalizácia

Prípojka pitnej vody môže byť napojená buď na verejný vodovod, alebo vlastnú studňu. V rámci našich činností vám v oboch prípadoch poskytneme spoľahlivé riešenie. Váš pozemok napojíme aj na verejnú kanalizáciu. V prípade, že nie je dostupná, vieme zabezpečiť terénne úpravy spojené s inštaláciou vlastnej čističky alebo septiku.

Výkopové práce a odvoz materiálu

Naša firma disponuje stavebnou technikou, prostredníctvom ktorej dokážeme vykonávať terénne úpravy spojené s realizáciou inžinierskych sietí. Pri našej práci využívame mini bager, veľký bager a plošinu, na odvoz materiálu nám slúžinákladné vozidlo.